Spread the love

Ketua dan Keluarga Besar STIT Mamba’ul Hikam PALI turut berbelasungkawa atas wafatnya Prof.Dr.H.Azyumardi Azra,M.Phil.,M.A., CBE., Guru Besar pada Fakultas Adab UIN Syarif Hidayatullah dan Ketua Dewan Press Periode 2022 – 2025.

Semoga Almarhum Husnul khotimah, mendapatkan maghfirah dan kasih sayang yang berlimpah dari Allah SWT.Segala perjuangan, pengorbanan serta dedikasi beliau menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan.Aamin.

Leave a Comment